Değerlerimiz

Sorumluluk Alma
Müşteri Odaklılık
Öğrenme ve Gelişim
Çalışan Memnuniyeti
Takım Ruhu
Çevreye ve Topluma Saygı
Güvenilirlik